ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು


ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು ಕ್ರ.ಸಂ. ಹೆಸರು
1 ಶ್ರೀ ಪುಂಡಲೀಕ ಹಾಲಂಬಿ 21 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರಂತ 41 ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್
2 ಶ್ರೀ ರಾಘವ ಹಾಲಂಬಿ 22 ಶ್ರೀ ಜಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಐತಾಳ 42 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ಕಾರಂತ
3 ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬರಾವ್ 23 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಸ್. ಕಾರಂತ್ 43 ಶ್ರೀ ಬಿ. ನರಸಿಂಹ ಅಡಿಗ
4 ಶ್ರೀ ಎಮ್.ಎಸ್.ಜನಾರ್ಧನ ಕಾರಂತ 24 ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ 44 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್. ಕಾರಂತ
5 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಪ್ರಕಾಶ್ 25 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಮಹಾಬಲ ಹೊಳ್ಳ 45 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ವೆಂಕಟ್ರಮಣ ಕಾರಂತ
6 ಶ್ರೀ ಎನ್. ರಾಜು 26 ಶ್ರೀ ಎಸ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾವ್ 46 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಪರಮೇಶ್ವರ ಕಾರಂತ
7 ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ 27 ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಂದೆ 47 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಾರಂತ
8 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ಕಾರಂತ 28 ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ 48 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ಮಧ್ಯಸ್ಥ
9 ಶ್ರೀ ಬಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ 29 ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್.ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಸೆ 49 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎನ್.ಮಾಧವ ಕಾರಂತ
10 ಶ್ರೀ ಎ.ಪಿ.ವೈಕುಂಠಯ್ಯ 30 ಶ್ರೀ ಸಿ. ಮಂಜುನಾಥ 50 ಶ್ರೀ ಎ.ವಾಸುದೇವ ರಾವ್
11 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್.ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ 31 ಶ್ರೀ ಕೆ. ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ 51 ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್.ನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಠಕ್ಕೆ
12 ಶ್ರೀ ಪಿ. ವೈ. ಐತಾಳ 32 ಶ್ರೀ ಎ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಹೊಳ್ಳ 52 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್.ವಾಸುದೇವ ರಾವ್
13 ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನ ರಾವ್ ಎಸ್. ಉಡುಪಿ 33 ಶ್ರೀ ಎ. ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ 53 ಶ್ರೀ ಟಿ.ಡಿ. ಶಿವಪ್ರಕಾಶ
14 ಶ್ರೀ ಬಿ. ಗಣೇಶ್ ರಾವ್ 34 ಶ್ರೀ ಬಿ. ವಿಠ್ಠಲ ಶೆಟ್ಟಿ 54 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಎಸ್.ಶ್ರೀಧರನ್
15 ಡಾ// ಸುಧಾ ಪಿ.ಎನ್ ಉಪಾಧ್ಯ 35 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುಂದರಂಯ 55 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಜನಾರ್ಧನ ಹೊಳ್ಳ
16 ಶ್ರೀ ಎನ್.ಲಿಂಗರಾಜು 36 ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ 56 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್
17 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 37 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಕೆ. ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ 57 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ನಾಗಪ್ಪಯ್ಯ
18 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್.ಐತಾಳ 38 ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ 58 ಶ್ರೀ ಕೆ. ಸುಬ್ರಾಯ ಮಂಜ
19 ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಉಡುಪ 39 ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಜೆ.ಆನಂದ ರಾಮ್ 59 ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ
20 ಶ್ರೀ ಪಿ.ಮಂಜುನಾಥ ಹೇರ್ಳೆ 40 ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಆನಂದ ರಾವ್