ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ:

ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಸದಸ್ಯರ ಮಕ್ಕಳ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ನೆರವಿಗಾಗಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಜಾಮೀನು ಸಾಲದ ನಿಯಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 30 ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಶೇ. 8ರ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ರೂ.2,00,000/-ಗಳ ಸಾಲವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದನ್ನು ಸಾಲ ಪಡೆದ ಮರು ತಿಂಗಳಿಂದಲೇ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಇದನ್ನು 50 ಸಮ ತಿಂಗಳ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ಡಿ ಸಹಿತ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಈ ಸಾಲ ಪಡೆದು ಒಮ್ಮೆ ಸುಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಂತರ ಸಾಲ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಈ ಸಾಲ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಯಸುವ ಸದಸ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ, ವ್ಯೆದ್ಯಕೀಯ, ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕದ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ಸಾಲ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಬಡ್ಡಿದರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಿಯಾಯಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.


ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆಯ ಫಲಶ್ರುತಿಯ ವಿವರ:

ಕ್ರ.ಸಂ. ವಿತ್ತೀಯ ವರ್ಷ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ ನೀಡಲಾದ ಮೊತ್ತ
1 2017-2018 13 26,00,000/-
2 2016-2017 20 40,00,000/-
3 2015-2016 14 14,00,000/-
4 2014-2015 20 20,00,000/-
5 2013-2014 27 13,50,000/-
6 2012-2013 25 12,50,000/-
7 2011-2012 19 9,50,000/-
8 2010-2011 17 8,50,000/-
9 2009-2010 8 4,00,000/-
10 2008-2009 15 7,50,000/-
11 2007-2008 16 8,00,000/-
12 2006-2007 14 7,00,000/-