ಶಾಖೆಗಳ ವಿವರ For English..

ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

'ಸಹಕಾರ ಸೌರಭ', ನಂ. 234, 2ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560018

ದೂರವಾಣಿ : 080- 26678329 / 26612482


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ 1:00ರ ವರೆಗ
ಸಾಯಂಕಾಲ 4:00 ರಿಂದ 6:30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಎಚ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9448718704
ಇಮೇಲ್: ho@hicbank.com

ಬಳೇಪೇಟೆ ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

ನಂ.553, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಓ.ಟಿ.ಸಿ. ರಸ್ತೆ, ಬಳೇಪೇಟೆ, ಬೆಂಗಳೂರು- 560053

ದೂರವಾಣಿ : 080- 41077276
 


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾಕ್ಷಿ
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9449331480 ಇಮೇಲ್: blpt@hicbank.com

ಜಯನಗರ ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

'ಸಹಕಾರ ಕುಸುಮ', ನಂ. 1350, ಸೌತ್ ಎಂಡ್ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 9ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಜಯನಗರ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560069

ದೂರವಾಣಿ : 080- 41077277


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:30 ರಿಂದ 1:00ರ ವರೆಗ
ಸಾಯಂಕಾಲ 4:00 ರಿಂದ 6:30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಎಂ. ಗೌರೀಶ ಉಪ್ಪೂರ
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9945848248
ಇಮೇಲ್: jnr@hicbank.com

ರಾಜಾಜಿನಗರ ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

'ಸಹಕಾರ ವಿಕಾಸ', ನಂ. 377, 8ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 1ನೇ ಹಂತ, 6ನೇ ಘಟ್ಟ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟೌನ್, ರಾಜಾಜಿನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560044

ದೂರವಾಣಿ : 080 - 41077278


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶ
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9731171465
ಇಮೇಲ್: rnr@hicbank.com

ಹಲಸೂರು ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

ನಂ. 38, 'ಪನ್ನ ಸದನ', ಪಳನಿ ಮೊದಲಿಯಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಹಲಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು - 560008

ದೂರವಾಣಿ : 080- 41077279
 


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ.ಲೋಹಿತ
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9164731519
ಇಮೇಲ್: hlr@hicbank.com

ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

ನಂ. 8, ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, 1ನೇ ಮಹಡಿ, ಉತ್ತರಹಳ್ಳಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಪುರ ಅಂಚೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು - 560061

ದೂರವಾಣಿ : 080 - 41077280


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಜಿ.ರಾಘವೇಂದ್ರ
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9972866637
ಇಮೇಲ್: utr@hicbank.com

ಗಂಗಾನಗರ ಶಾಖೆ

(ಆರ್. ಟಿ .ನಗರ)

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

ನಂ. 18/3, 1ನೇ ಮಹಡಿ, 1ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, 108 'ಬಿ' ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನ ಎದುರು, ಗಂಗಾನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು - 560032

ದೂರವಾಣಿ : 080- 41077281


ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಐತಾಳ್
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9535121007
ಇಮೇಲ್: gnr@hicbank.com

ಮತ್ತೀಕೆರೆ ಶಾಖೆ

ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮದಾರರ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಯಮಿತ.

'ಸಹಕಾರ ಸುವರ್ಣ ', ನಂ. 1063, ತ್ರಿವೇಣಿ ರಸ್ತೆ, ಗೋಕುಲ, 2ನೇ ಹಂತ, 1ನೇ ಘಟ್ಟ, 4ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ, ಮತ್ತೀಕೆರೆ, ಬೆಂಗಳೂರು - 560054

ದೂರವಾಣಿ : 080 - 41077282ವ್ಯವಹಾರ ಸಮಯ:

ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಶನಿವಾರದವರೆಗೆ
ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:00 ರಿಂದ ಸಂಜೆ 5:30 ರ ವರೆಗೆ
ಊಟದ ಸಮಯ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2.00ರಿಂದ 2.30ರ ವರೆಗೆ
ಭಾನುವಾರ ರಜಾ
ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2 ಮತ್ತು 4ನೇ ಶನಿವಾರ ರಜೆ
ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು : ಶ್ರೀ ಸಿ. ವಸಂತ ಕುಮಾರ
ಮೊಬೈಲ್ : +91 9980585880
ಇಮೇಲ್: mkr@hicbank.com